A  GINOP-5.3.5-18-2019-00112 azonosítószámú, “Stresszmentes munkahelyek a IKT szektorban” című projekt keretében a Távközlési Szakszervezet és a Fontanus Alapítvány működik együtt.

A projekt célja, hogy feltérképezze a releváns stresszfaktorokat az ITK szektorbeli munkahelyeken, és azok kezelésére megoldásokat dolgozzon ki, ezáltal javítsa a munkahelyi körülményeket, a munkavállalók egészségét és a munkahelyi jóllétet.

A projekt kezdő lépéseként a stresszfaktorok kimutatása és stresszkezelési képességek tanulmányozása érdekében kérdőíves felméréseket végeztünk a munkavállalók és a munkáltatók körében. Ehhez a FONTANUS 4 dimenziós stressztérképét alkalmaztuk, mely annak érdekében került kifejlesztésre, hogy mind a munkáltató, mind a munkavállaló esetében felmérhetők legyenek az őket ért általános és specifikus stresszfaktorok.

A felmérés figyelembe vette, hogy a munkavállalót milyen objektíven mérhető ingerek érik a munkahelyén, illetve hogy mindazt hogyan éli meg. A munkahelyen kívül tapasztalt ingerhatások esetében is hasonlóan felmérésre kerültek az egyedi/munkahelyen kívüli objektív, valamint az egyedi/munkahelyen kívüli szubjektív stresszfaktorok.

A  kérdőívben több irányból közelítettük meg a munkáltatókat és a munkavállalókat ért ingerek hatásait, így a kérdőív kitöltésével a beérkező adatok alapján széles körű rálátást kaptunk a munkáltatókat és a munkavállalókat ért stresszfaktorokról.

A kérdőíveket 937 munkavállaló és 20 munkáltató töltötte ki, melyek segítségével fel tudtuk mérni, hogy a szektorban ténylegesen milyen problémákkal küzdenek, és mely stressztényezők vannak jelen a dolgozók életében. A kérdőívet kitöltőknek a projektben való közreműködését ezúton is köszönjük.

A kérdőíves felmérés eredményeinek kiértékelés jelenleg folyamatban van. Ezt követően, a projekt keretében a Fontanus 4 dimenziós stressztérképe kerül adaptálásra az IKT szektor sajátosságaihoz, a munkahelyi stressz hatékony megelőzése és kezelése érdekében.

A projekt  eredményeként – az eddigi tapasztalatok alapján – arra számítunk, hogy csökkenni fog a stresszből fakadó megbetegedések, a munkából való kiesések, táppénzes esetek száma. Ezáltal a munkáltatóknál költségcsökkentés érhető el, javulhat a munkahelyek közhangulata, illetve a stresszmentes munkahelyekre könnyebb lesz a munkaerő toborzása is.