Főoldal/Projektek

november 2021

Stresszmentes munkahelyek konferencia

2021-11-02T15:54:52+00:00

A „Stresszmentes munkahelyek az IKT szektorban" című GINOP-5.3.5-18-2019-00112 azonosítószámú projekt keretében a Távközlési Szakszervezet és a Magyar Telekom munkatársai vettek részt a 2021. október 13-án és október 20-án megrendezett online eseményeken. A résztvevők szakmai előadásokat hallhattak és hasznos eszme- és tapasztalatcserét folytattak a munkáltatói és a munkavállalói oldal közös célkitűzése, a minőségi munkahelyek megteremtése érdekében. Dr. Bajzik Éva, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos és manuálterapeuta a "Stresszmentes munkahelyek az IKT szektorban" című projekt kapcsán tartott workshop során elmondta a stressz valójában nem egy meghatározhatatlan dolog, hanem igenis körülrajzolható és körülhatárolható paraméterekből tevődik össze. Rámutatott arra, a stressz alapvetően nem csupán bizonyos embertípusokat, embercsoportokat (pl. édesanyák, munkavállalók, munkáltatók) érint, hanem minden emberre hatással van. Elmondta, hogy a stressz betegségokozó hatásaihoz hozzáadódik az a stressz is, amit amiatt él meg mindenki, hogy nincs tisztában magával a stressz mechanizmusával. A doktornő részletesen beszélt a stressz általános hatásairól, a viselkedésbeli változásokról, és a betegségekről, amelyeket a stressz okozhat.  Emellett elmondta, hogy a  „velünk élő” stressz miként ronthatja a munkahatékonyságot, hátráltatja az egyént a munkahelyi viszonyokba való beilleszkedésben, a kommunikációban, a lényeglátásban egyaránt. A projektben megvalósított pilot projekt eredményeiről is beszámolt.  A pilot projektben résztvevő 100  munkavállaló döntőrésze a munkahelyi ergonómiát (ideértve a munkaeszközként használt elektronikus eszközök állapotát, azok elhelyezkedéséte, elegendő a tárolás kapacitást) a korábbi kérdőíves felméréshez hasonlóan kedvezően értékelte. Továbbra is fennálló jelenség azonban, hogy a válaszadók nagy része egyszer, legfeljebb 2-szer étkezik naponta, valamint a napi folyadékbevitel mértéke is a legtöbb munkavállónál kevesebb, mint

Stresszmentes munkahelyek konferencia2021-11-02T15:54:52+00:00

október 2021

Sikeres konferencia a stresszmentes munkahelyek érdekében

2021-10-07T15:33:01+00:00

A „Stresszmentes munkahelyek a magyar önkormányzatoknál”című GINOP-5.3.5-18-2018-00083 azonosítószámú projekt keretében a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége küldöttei és Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Választmánya részére Siófokon megrendezett 2021. szeptember 28-ai eseményen a résztvevők szakmai előadásokat hallhattak és hasznos eszme- és tapasztalatcsere folytattak a munkáltatói és a munkavállalói oldal közös célkitűzése, a minőségi munkahelyek megteremtése érdekében. Kelemen Gábor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztályának vezetője az aktuális munkaerőpiaci folyamatokról szóló tájékoztatójában kiemelten szólt a koronavírus válságra reagáló legfontosabb foglalkoztatáspolitikai intézkedésekről és bemutatta a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus negatív hatásainak kezelése érdekében megvalósult munkahelyvédelmi és munkahelyteremtő bértámogatások típusait. Mint elmondta, ezek az intézkedések magukban foglalták a munkahelyvédelmi bértámogatásokat (csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása), a K+F+I szektor munkavállalóinak bértámogatását, a munkahelyteremtő bértámogatást, a vállalkozások munkaerő támogatását, az ágazati bértámogatást, a K+F+I szektor magasan képzett szakembereinek munkában tartását, illetve új munkahely létrehozását számukra, illetve az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását. A főosztályvezető kiemelte, hogy a rendszer, ahogy a bemutatott adatok is mutatják, az álláskereső egyént támogatja. Hozzátette, hogy aki a jogosultsági feltételeknek megfelel, az részesülhet támogatásban, azonban a foglalkoztatásról nem az Innovációs és Technológiai Minisztérium, hanem a Belügyminisztérium gondoskodik. Dr. Bajzik Éva, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos és manuálterapeuta a Stresszmentes munkahelyek a magyar önkormányzatoknál című projekt kapcsán tartott előadásában rámutatott arra, hogy a stressz megfelelő kezelésével, illetve megelőzésével hatékonyabb munkavégzés, egészségesebb és jobb hangulatú munkahely alakítható ki, illetve a munkavállalók tekintetében egy jobb, egészségesebb életvitel folytatható. Dr. Bajzik Éva elmondta, hogy a projekt keretében

Sikeres konferencia a stresszmentes munkahelyek érdekében2021-10-07T15:33:01+00:00

augusztus 2021

Online munkajogi alapismeretek oktatás

2021-09-28T16:48:23+00:00

A GINOP-5.3.5-18 „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek” felhívás egyik célja a szociális partnerek társadalmi és munkaerő-piaci szerepvállalásának erősítése, képviseleti erejének növelése, kapacitásaik fejlesztése. További céljai közé tartozik olyan tevékenységek megvalósításának támogatása, melyek hatékonyan hozzájárulnak a munkavállalók és a munkáltatók, vállalkozások munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, társadalmi felelősségvállalásuk erősítéséhez és szolgáltató szerepének növeléséhez. A felhívás keretében létrejött GINOP-5.3.5-18-2019-00112 azonosítószámú “Stresszmentes munkahelyek az IKT szektorban” c. projektben a fenti célok megvalósítása érdekében online Munkajogi alapismeretek képzést tartottunk 2021. június 10-e és 2021. július 18-a között a Learning Innovation Kft. együttműködésével. Az ismeretek átadása kétnapos, 10 órás képzés keretében történt meg, összesen 4 időpontban, ezzel 90 munkavállaló számára tudunk fejlődési lehetőséget biztosítani. Képzési időpontok: 2021.06.10-11 2021.07.08-09 2021.07.17-18 2021.07.15-16 A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék munkavégzéssel kapcsolatos legfontosabb jogszabályokat, elvárásokat és kötelezettségeket, az, hogy az egyes munkajogi kérdésekben legyen jártasságuk, valamint a munkaviszony létesítése és megszüntetése esetén megismerjék az alkalmazandó eljárások menetét. A képzés rövid tematikája: Jogi háttér ismertetése Munkaviszony létesítése és fenntartása Szerződésszegés, munkaviszony megszüntetése Szakszervezetek jogai  

Online munkajogi alapismeretek oktatás2021-09-28T16:48:23+00:00

Balatonszemes – Stresszkezelés workshop

2021-10-07T15:21:11+00:00

A „Stresszmentes munkahelyek az IKT szektorban” című GINOP-5.3.5-18-2019-00112 azonosítószámú projekt keretében a Távközlési Szakszervezet tagjai részére Balatonszemesen megrendezett 2021. augusztus 06-ai eseményen, a résztvevők szakmai előadásokat hallhattak és tapasztalatcserét folytathattak a minőségi munkahelyek megteremtése érdekében. Reggel 9:00 órakor a Vadvirág kempingben Radvánszki Ilona, a TÁVSZAK elnöke üdvözölte a jelenlévőket, majd dr. Sándor Csaba, projektmegvalósító a Fontanus Alapítványtól röviden összefoglalta a projekt jelenlegi állását, illetve ismertette a workshop programját. Ezután Dr. Bajzik Éva, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos és manuálterapeuta bemutatta a projekt megalapozó tanulmányát, illetve előadásában beszélt arról, hogy stressz napi szinten ér bennünket. Elmondta a „velünk élő” stressz egészségügyi kockázatot jelent, rontja a munkahatékonyságot, hátráltatja a a munkahelyi viszonyokba való beilleszkedésünket, a kommunikációban, és a lényeglátásban egyaránt. Azonban, azt is kiemelte, hogy a stresszfaktorok feltérképezésesével és megfelelő kezelésével, illetve megelőzésével hatékonyabb tud lenni a munkavégzés, egészségesebb és jobb hangulatú munkahely alakítható ki, illetve a munkavállalók tekintetében egy jobb, egészségesebb életvitel folytatható. A kutatás során kapott kérdőíves felmérés eredményéről, illetve a pilot projekt során tapasztaltakról is beszámolt. A válaszadók a munkahelyi ergonómiát kedvezően értékelték. Döntő többségében megfelelőnek találták a dolgozóterület nagyságát, az egy légtérben tartózkodó kollégák számát, a munkaeszközként használt elektronikus eszközök állapotát, azok elhelyezkedését, a munkahelyük személyessé tételét, vagy a rendelkezésükre álló taroló helyet. A szakértő rámutatott arra is, hogy problémaként merült fel a felmérés során, hogy a válaszadók nagy része egyszer, legfeljebb 2-szer étkezik naponta. Dr. Bajzik Éva kiemelte, hogy a leggyakoribb, egészségügyi kockázatot is jelentő problémát az alváshiány, illetve

Balatonszemes – Stresszkezelés workshop2021-10-07T15:21:11+00:00

július 2021

május 2021

Pilot projekt önkormányzati részvétellel

2021-09-29T11:18:42+00:00

A “Stresszmentes munkahelyek a magyar önkormányzatoknál”  projektben a pilot projektet megelőzően kérdőíves felméréssel kimutatásra kerültek az önkormányzati szektorban lévő stresszfaktorok, illetve stresszkezelési képességek, továbbá módszertani elemzés készült, melyre azért volt szükség, hogy a projekt keretében a Fontanus 4 dimenziós stressztérképét minél pontosabban tudjuk a szektor sajátosságaihoz adaptálni, mindezt a munkahelyi stressz hatékony megelőzése és kezelése érdekében. A  pilot projekt 100 fő munkavállaló részvételével indul, mely során bevezetésre kerül a projekt során eddig kidolgozott módszertan a kiválasztott önkormányzatoknál. Ennek tényleges megvalósításához 2021 első felében 10 önkormányzattal kötöttünk együttműködési megállapodást. A kiválasztott, illetve együttműködő önkormányzatoktól - Pápa, Regöly, Berhida, Oroszlány, Pacsa, Ballószög, Nyíregyháza, Derecske, Lajosmizse - összesen 100 fő munkavállaló vesz részt a bevezetésben. A pilot projekt célja, hogy a megállapodások értelmében az egyes munkahelyeken a projekt során elkészített eredménytermékek valós munkahelyi környezetben történő kipróbálása, ellenőrzése, szükség esetén pontosítsa és átdolgozása, emellett a munkahelyi stresszel kapcsolatban tanácsadás, illetve tájékoztatást adása. A projekt megvalósítása érdekében az önkormányzatok munkáltatóként vállaltak közreműködést, melynek során az adott szakterület, vagy munkahely vezetője koordinálja a projektben felmerülő feladatokat. A vezető és a munkavállalók is kérdőívet töltenek ki, illetve mélyinterjún vesznek részt. A kérdőívek és mélyinterjúk feldolgozását követően történik a kiértékelés és a kiértékelés  eredményeinek anonim módon történő megosztása az érintett önkormányzattal, ezt követően kerül sor a tájékoztató rendezvényre (személyes, online formában) a pilot projekt eredményeiről a résztvevő munkavállalók és a partner önkormányzat számára.

Pilot projekt önkormányzati részvétellel2021-09-29T11:18:42+00:00

április 2021

A projekt célja, hogy javítsa a munkavállalók egészségét

2021-09-29T11:19:11+00:00

A GINOP-5.3.5-18-2018-00083 azonosítószámú pályázat keretében megnyert  “Stresszmentes munkahelyek a magyar önkormányzatoknál” projekt célja, hogy javítsa a munkavállalók egészségét és a munkahelyi jóllétet, ami illeszkedik a magyar kormány, illetve az Európai Unió célkitűzéseihez. A projekt három szervezet kezelésében van, a konzorcium tagja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete, aTelepülési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Fontanus Alapítvány. Az eddigi munka során munkavállalói és munkáltatói kérdőíves felméréseket végeztünk a munkahelyi stresszel kapcsolatban. A kérdőíves felmérések célja az volt, hogy átlássuk a munkahelyi stresszfaktorokat feltérképezzük a stresszkörülményeket, illetve ez alapján kialakítsuk a Fontanus Kutatóközpont által kidolgozott módszert adaptálják az önkormányzati szektor részére. A kutatási eredményekből tanulmány készült, a kérdőívek eredményeit összevetettük a Fontanus Kutatóközpont módszertanával, ez alapján készült el az önkormányzati szektorra adaptált stressz-megelőzési és kezelési módszertan. A továbbiakban javaslatokat fogalmazunk meg a munkáltatók számára olyan intézkedésekre, amelyekkel a munkahelyi körülményeket, a munkahelyi stresszhelyzetet javítani tudják. Emellett javaslatokat állítunk össze a munkavállalók számára is, amellyel egyénileg tudnak a helyzetükön javítani. A projekt eredményeiről országos és megyei népszerűsítő rendezvények keretében kerülnek az önkormányzatok tájékozatatásra. Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyek részt fognak venni a pilot projekt megvalósításában, ott a kidolgozott módszertan a gyakorlatban kerül bevezetésre és megvizsgálásra. Ennek keretében legalább 100 fő önkormányzati alkalmazott kerül közvetlenül kapcsolatba a projekt keretében kialakított módszertannal. Az eddigi tapasztalatok alapján a projekt eredményeként arra számítunk, hogy csökkenni fog a stresszből fakadó megbetegedések száma, a munkából való kiesések, táppénzes esetek száma, hogy javulni fog a szervezetek hatékonysága, illetve a

A projekt célja, hogy javítsa a munkavállalók egészségét2021-09-29T11:19:11+00:00

március 2021

Szeretnénk komoly eredményeket elérni

2021-09-29T11:19:58+00:00

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) azért fontos a stresszmentes önkormányzati működés, mert nagyon sok problémával küzdenek a hivatalok. Szeretnének ebben a projektpartnereikkel együtt komoly eredményeket elérni és azokat visszacsatolni, annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a stressz kezeléséhez - mondta Boros Péterné, a Stresszmentes munkahelyek a magyar önkormányzatoknál című projektről a konzorciumvezető MKKSZ elnöke. Az hogy stresszmentesebbé kellene tenni az önkormányzati hivatalok működését, azt már egy korábbi, TÖOSZ-szal közös pályázatukban is próbálták feldolgozni, az úgynevezett harmadik oldali erőszak kezelése, az ügyfelek részéről megvalósuló erőszak ügyében tettek lépéseket egy pilot projekt keretében gondolkodtak együtt. A harmadik oldali erőszak megelőzése helyi szinten: 2012-től tartó projekt célja az önkormányzatok és azok munkatársai ellen előforduló erőszak megelőzése volt. Boros Péterné elmondta, a projektet a TÖOSZ mellett a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetségével, és a Norvég Önkormányzati Alkalmazottak Szakszervezetével közösen valósították meg. Hangsúlyozta, hogy a projekt fontos célkitűzése volt a szakmai tapasztalatok cseréje, a háromoldalú párbeszéd fejlesztése és a méltányos munkakörülmények megteremtése az önkormányzati szektorban. A programban résztvevők fontosnak tartották, hogy az önkormányzati közigazgatás területén legyenek felkészültek arra, hogy a „harmadik” fél által elkövetett erőszakos cselekményekkel szemben fellépjenek és azokat megelőzzék. Számos problémával küzdenek a hivatalok, a vezetők nagyon nagy terheléssel dolgoznak, emellett kialakult egy új kihívás, amit a pandémia okoz - mondta az MKKSZ elnöke. Hozzátette, hogy ilyen szituáció önmagában is óriási stresszt okozott, ezért remélik: a tudományos megalapozottságú kutatás visszaigazolja, hogy mit lehet tenni a vezetők részéről a dolgozók érdekében.

Szeretnénk komoly eredményeket elérni2021-09-29T11:19:58+00:00

A stressz feloldása közös érdek

2021-09-29T11:20:30+00:00

A stressz hatással van a munkahelyi hatékonyságra, a munkavégzés minőségére, a munkahelyi hangulatra, légkörre. A TÖOSZ főtitkára, dr. Gyergyák Ferenc szerint ennek a feloldása, megoldása közös érdek, hiszen ezzel az adott munkavégzés hatékonyságát lehet növelni, az emberi egészség megőrzése mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldalon fontos tényező. A projektben a TÖOSZ a munkaadói oldalt képviseli, részvételének alapvető indoka az, hogy a korábban felhalmozott tudást és tapasztalatot továbbvigyék és ezzel is segítsék a projekt megvalósítását. A Stresszmentes önkormányzatok a magyar önkormányzatoknál projektben a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, mint a legnagyobb magyar országos önkormányzati szövetség, amely a települések több mint a felét tagjai között tudhatja, a települési önkormányzatokat, mint munkáltatókat szólította meg, így szerzett közvetlen információt a stresszel kapcsolatos közigazgatási tapasztalatokról a munkaadói és munkavállalói oldalon egyaránt, magyarán a képviselő-testület, polgármester, jegyző oldaláról, illetve a köztisztviselők és az önkormányzatoknál dolgozó közalkalmazottak oldaláról – mondta a főtitkár. A stresszről nagyon sokat hallunk – mutatott rá a főtitkár. Hozzátette, Selye János professzor, a stresszelmélet világszerte ismert és elismert klasszikusa is fölemlítette a stressz káros hatásait az emberi szervezetre. A stressz nemcsak közlekedés során, vagy otthon, hanem a munkahelyen is éri az embert, munkáltatókén és munkavállalóként egyaránt. Egymástól, vagy harmadik féltől, ügyfelektől – tette hozzá dr. Gyergyák Ferenc.  Mint mondta, a stressz hatással van a munkahelyi hatékonyságra, a munkavégzés minőségére, a munkahelyi hangulatra, légkörre. Kiemelte: „ennek a feloldása, megoldása közös érdekünk, hiszen ezzel az adott munkavégzés hatékonyságát tudjuk növelni, nem beszélve arról, hogy mind

A stressz feloldása közös érdek2021-09-29T11:20:30+00:00
Load More Posts
Go to Top