Loading...
Fontanus Alapítvány2021-09-29T12:14:41+00:00

“A tudás az, ami mozgásban tart.”

A tudás fontosságát hosszú ideje felismerte az ember. Az ismeretek átadása nem csupán kapcsolatot teremtem az emberek között, de számtalan probléma is megelőzhető a tudás elsajátításával, a megfelelő helyre való eljuttatásával. 

Az alapítvány célja az, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a tudást. Ehhez  újszerű, innovatív tanulási formák kifejlesztését, új oktatási és tanulási eszközök, technológiák használatát támogatjuk.  Ma egy átlagembernek szinte naponta megújuló kihívásokkal kell szembenéznie a magánéletében és szakmai tevékenységében egyaránt; ezzel az oktatásnak is lépést kell tartania.  

A XXI. század e lüktetéséhez az oktatási módszereket is aktualizálni kell. Ezt felismerve az általunk támogatott kutatási tevékenységek is korhű, a XXI. század emberéhez és életviteléhez igazított oktatási módszerek létrehozására irányul, a technológia fejlődését is figyelembe véve.

Céljaink

Alapítványunk létrehozásának gondolata 5 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennünk, abból a szándékból, hogy az emberi fejlődést támogassuk, és a fejlődésre való lehetőségeket teremtsünk meg azoknak, akiknek igénye van arra, és tenni is akarnak mindezért.

Az Alapítvány célja olyan új módszertanok, képzési formák kidolgozása és alkalmazása, amelyek az önálló gondolkodás és a társadalmi felelősségvállalás erősítését segítik, valamint az e cél elérését segítő kezdeményezések összefogása. Jelenlegi tudásunk alapján az ember az egyetlen élőlény a Földön, amely valódi értelemben vett fejlődésre, azaz tudatos változtatásra lehet képes.
Ennek a képességnek csak a lehetősége születik velünk, mint minden képességgel: ezzel is meg kell tanulnunk bánni, kitanulni, hogy hogyan működik.
Az ember képes a fejlődésre. Mindenkiben ott rejlik számos lehetőség, amely kibontakozásra vár. A fejlődéssel, a tudás átadásával és elsajátításával olyan világ jöhet létre, amelyben az emberek egymással együttműködve, egymást segítve építhetik fel önmagukat és magukon keresztül a világot – értékek mentén.
Az Alapítvány tevékenységével ezeknek az embereknek a munkáját szeretnénk megkönnyíteni, lehetőséget teremtve nekik arra, hogy együttműködve, egymást tanítva, együtt dolgozva alkossanak, ezáltal gazdagítva társadalmunk.

Eseményeik

Az Alapítvány olyan kezdeményezéseket támogat és szervez, amelyek az alábbi értékek közvetítéséhez járulnak hozzá:

a különböző tudományterületek közelítése, kapcsolódási pontok, összefüggések keresése, felismerése és gyakorlati alkalmazása a fejlődés érdekében,

a tudomány emberközelibbé tétele, a hétköznapi élet kihívásaira adandó válaszok kidolgozása, nyilvános megvitatása, a hétköznapok embereinek bevonása a tudományos vizsgálódásba, kutatásba, közös gondolkodásba,

az egyén mint érték felismerése, a vélemények sokféleségének tiszteletben tartása, a párbeszéd elősegítése, a nyitottság, az önálló gondolkodás elősegítése,

az emberi fejlődés új útjainak keresése elsősorban az általános szellemi fejlődésen és az emberek közötti együttműködésen keresztül, valamint

az egyéni fejlődés és a közösség fejlődésének összekapcsolása.

Projektjeink

Azért dolgozunk, hogy a tudás és a fejlődés vágya élethosszig megmaradjon.
Az ismeretszerzés igénye, a megértésre való törekvés lehet alternatíva ahelyett, hogy félelemmel, tartózkodással reagáljunk a változásokra, az ismeretlenre, a kihívásokra.

Éppen ezért ismeretterjesztő, a tudást gyarapító, a gondolkodást kialakító projekteket támogatunk.
Eredményeink a különböző szakterületekről származó tudományos munkatársak saját szellemi termékeiként jöttek létre.

Az Alapítvány által támogatott vagy megvalósított projektek közül az alábbiak emelhetők ki:

Fotók

Alapítványi estjeink és rendezvényeink színes és örömteli pillanatai.

ADOMÁNY

Amennyiben támogatni kívánja Alapítványunkat, kérjük támogatását
10103173-23948500-01005001 számlaszámra utalja.

RÉSZLETEK

Partnereink és Támogatóink

Go to Top