Loading...
Home2019-05-06T19:46:24+00:00

“A tudás az, ami mozgásban tart.”

A tudás fontosságát hosszú ideje felismerte az ember. Az ismeretek átadása nem csupán kapcsolatot teremtem az emberek között, de számtalan probléma is megelőzhető a tudás elsajátításával, a megfelelő helyre való eljuttatásával. 

Az alapítvány célja az, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a tudást. Ehhez  újszerű, innovatív tanulási formák kifejlesztését, új oktatási és tanulási eszközök, technológiák használatát támogatjuk. Ma, egy átlag embernek szinte naponta megújuló kihívásokkal kell szembenéznie a magánéletében és szakmai tevékenységében egyaránt; ezzel az oktatásnak is lépést kell tartania. 

A XXI. század e lüktetéséhez az oktatási módszereket is aktualizálni kell. Ezt felismerve kutatási tevékenységünk is korhű, a XXI. század emberéhez és életviteléhez igazított oktatási módszerek létrehozására irányul, a technológia fejlődését is figyelembe véve.

Olyan világban élünk, ahol minden az adatok gyűjtéséről szól, de nem tanítanak meg minket ezeknek az adatoknak a rendezésére.  Éppen ezért tartjuk fontosnak, hogy az oktatás alapvető feladata ma már az összefüggések megmutatásáról szóljon, valamint azon képesség tanítása, hogy ezeket az ember önállóan is meg tudja látni.

Céljaink

Alapítványunk létrehozása 5 évvel ezelőtt fogalmazódott meg abból a szándékból, hogy az emberi fejlődést támogassuk, és a fejlődésre való lehetőségeket teremtsünk meg azoknak, akiknek igénye van arra, és tenni is akarnak mindezért.

Az Alapítvány célja olyan új módszertanok, képzési formák kidolgozása és alkalmazása, amelyek az önálló gondolkodás és a társadalmi felelősségvállalás erősítését segítik, valamint az e cél elérését segítő kezdeményezések összefogása. Jelenlegi tudásunk alapján az ember az egyetlen élőlény a Földön, amely valódi értelemben vett fejlődésre, azaz tudatos változtatásra lehet képes.
Ennek a képességnek csak a lehetősége születik velünk, mint minden képességgel: ezzel is meg kell tanulnunk bánni, kitanulni, hogy hogyan működik.
Az ember képes a fejlődésre. Mindenkiben ott rejlik számos lehetőség, amely kibontakozásra vár. A fejlődéssel, a tudás átadásával és elsajátításával olyan világ jöhet létre, amelyben az emberek egymással együttműködve, egymást segítve építhetik fel önmagukat és magukon keresztül a világot – értékek mentén.
Az Alapítvány tevékenységével ezeknek az embereknek a munkáját szeretnénk megkönnyíteni, lehetőséget teremtve nekik arra, hogy együttműködve, egymást tanítva, együtt dolgozva alkossanak, ezáltal gazdagítva társadalmunk.

Eseményeik

Az Alapítvány olyan kezdeményezéseket támogat, illetve szervez, amelyek az alábbi értékek közvetítéséhez járulnak hozzá:

– a különböző tudományterületek egymástól való elszigeteltségének feloldása, kapcsolódási pontok, összefüggések keresése, felismerése és gyakorlati alkalmazása a fejlődés érdekében,
a tudomány emberközelibbé tétele, a hétköznapi élet kihívásaira adandó válaszok kidolgozása, nyilvános megvitatása, a hétköznapok embereinek bevonása a tudományos vizsgálódásba, kutatásba, közös gondolkodásba,
– az egyén mint érték, a vélemények sokféleségének tiszteletben tartása, a párbeszéd elősegítése, a nyitottság, az önálló gondolkodás elősegítése,
– az egyetemes emberi fejlődés új útjainak keresése elsősorban nem a technológiai fejlődés, hanem az általános szellemi fejlődés és az emberek közötti együttműködés szem előtt tartásával, valamint 
– az egyéni fejlődés és a közösség fejlődésének összekapcsolása.

Projektjeink

Azért dolgozunk, hogy a tudás vágya élethosszig megmaradjon és minél több ember tudja úgy élni az életét, hogy ha váratlan dolog történik vele, az első válasz a pánik helyett az ismeretszerzés igénye legyen.

Éppen ezért ismeretterjesztő, a tudást gyarapító, gondolkodást kialakító projekteket támogatunk. Eredményeink a különböző szakterületekről származó tudományos munkatársak saját szellemi termékeiként jöttek létre.

Az Alapítvány által támogatott vagy megvalósított projektek közül az alábbiak emelhetők ki:

CASTLE OF MIND – ÉSZBONTÓ LOGIKAI TÁRSASJÁTÉK

Új és izgalmas, mentális képességeket fejlesztő társasjáték. Az elme kastélyának színes termében csapnak össze a játékosok. A játszma rengeteg lehetőséget rejt magában. Ami pedig különösen izgalmassá teszi az összecsapást, az a játék egyedi mechanikája,  amelynek köszönhetően az ütés nem (feltétlenül) ott történik, ahol a lépés.

ZENEMÓDSZERTANI KUTATÁS – HANGOK A SZÍVÜNKHÖZ

A Special Effects International Ltd támogatásával, az általuk a projekt rendelkezésére bocsátott kiváló minőségű hangtechnikai eszközöknek és fiatal tehetséges zenészek közreműködésének köszönhetően létre jöhetett egy olyan zenemódszertani kutatás, amely a kutatás vezetőjének keze alatt  lehetővé tette, hogy a zenei hangzás egy új dimenziója nyíljon meg a hallgatók számára. 

A létrejött és stúdiófelvételre került zeneművek közül az egyik egyik a 2019-es Water Skyball bajnokság Nyitó Gáláján kerül bemutatásra. 

A kutatás tapasztalataiból készült cikk itt érhető el.

EMBERI KAPCSOLATOK – NEM VAGY EGYEDÜL!

2018 nyarán, több mint 50 fő részvételével és a Fontanus Központ szakmai támogatásával zajlottak kutatások Emberi Kapcsolatok témában.

A kutatási programban résztvevők 3 hónapon keresztül vizsgálták, hogy mit is értünk emberi kapcsolat alatt, mi szükséges hozzá, mit gondolunk róla és mi is a valóság ill. mely tényezők nehezítik, illetve támogatják az emberi kapcsolatok létrejöttét.

A kutatási eredményekből képzési módszertan készül.

GONDOLKODJ BELE – PÁRATLAN PÁROS

A TEÓRIA és A TEORETIKA több tudományos területet összekötő, átfogó tudományos mű, arról hogyan gondolkodik az ember, és miként fejlődik az értelme.

A TEORETIKA című könyv amiatt is kiemelkedik a XXI. századi magyar filozófiai művek közül, mert rendszert alkotó, és több tudományterületen mutat meg és hoz létre összefüggéseket, választ adva számos, korábban meg nem válaszolt kérdésre.

WATERSKYBALL – ÚJ SPORT A PALETTÁN

A Water Skyball egy új, magyar fejlesztésű, izgalmas és élvezetes, speciális szabályokkal rendelkező vízi páros sportág. Az eredetileg kreatív oktatási módszertanként kidolgozott játék mára országos bajnoksággal rendelkezik, illetve országos sportszövetséggé alakult. Az elmúlt 5 év versenyszezonjaiban egyetlen sérülés sem történt, amely azon egyedi sajátosságnak köszönhető, hogy a sportág non-contact.

A Fontanus Alapítvány abban nyújt támogatást, hogy a Water Skyball sportágként a hazai és nemzetközi színtereken is elismertté váljon.

Fotó Galéria

Alapítványi estjeink és rendezvényeink színes és örömteli pillanatai.

ADOMÁNY

Amennyiben támogatni kívánja Alapítványunkat, kérjük támogatását
10103173-23948500-01005001 számlaszámra utalja.

RÉSZLETEK

Támogatóink