2022.02.28-án befejeződött “Stresszmentes munkahelyek a magyar önkormányzatoknál”  című, GINOP-5.3.5-18-2018-00083 azonosítószámú pályázat. A pályázat keretén belül az önkormányzati szektorban dolgozó munkavállók és munkáltatók életében megtalálható stresszfaktorok felmérésén, a stresszfaktorok hatékony kezelésén, ezáltal pedig a munkavállók jól-létén és a minőségi munkahelyek megteremtésén dolgozott együtt a Fontanus Közhasznú Alapítvány, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ).

A projekt célja az volt, hogy növeljük a munkavállalók ismereteit a stressz mechanizmusáról, illetve javítsuk a munkavállalók egészségét és a munkahelyi jól-létet. Célunk volt továbbá növelni a szervezetek termelékenységet és a versenyképességet, mivel bizonyított az, hogy a munkahelyi környezet minősége fontos a munkateljesítmény szempontjából, egy olyan tényező, amely a technológiailag fejlett gazdaságokban egyre hangsúlyosabbá válik.

A projekt célcsoportját az az önkormányzati szektorban dolgozó munkáltatók és munkavállalók képezték. A projektben az MKKSZ-szel és TÖOSZ-szal együttműködő önkormányzatok munkáltatói és munkavállalói önkéntes alapon vettek részt.

A projekt kezdetével meginduló kutatások alapján elkészítettük “A nemzetközi, illetve hazai kutatási eredmények és gyakorlatok a munkahelyi stressz kezelése és megelőzése kapcsán” elnevezésű  tanulmányt. Majd a stresszkezelési módszer kidolgozásának első és legfontosabb lépése következett a stresszfaktorok felmérése, mind a munkavállalók, mind a munkáltatók esetében. A felmérés célja, a magyar önkormányzatokná dolgozó munkáltatók és munkavállalók felmérése, annak érdekében, hogy minél mélyrehatóbban megismerhessük, alapvetően mi okozza számukra a legnagyobb stresszt.

A  kérdőívekben több irányból közelítettünk, így a beérkező adatok alapján széleskörű rálátást kaphattunk a munkahelyi és magánéleti stresszfaktorokra. (A felmérést elektronikus kérdőív kitöltése útján oldottuk meg. Az adatgyűjtés 2020. június és november között történt, a kérdőív kitöltése önkéntes volt.)

A kérdőívek esetében az adatvédelmi szabályoknak megfelelően az adatok feldolgozása anonim módon történt. Az önkormányzati szektorból a kérdőíves felmérésekből kapott adatokat kiértékeltük, és a kiértékelését követően elkészítettük az elemző-hatástanulmányt, ezt követően pedig, összeállításra került az Intézkedési terv, az Egyéni cselekvési terv és a szektorra adaptált módszertan.

A felmérések és adatelemzések elkészítését követően vette kezdetét a kísérleti (pilot) projekt, ahol 10 hazai önkormányzat  dolgoztunk együtt a minőségi munkahelyek megteremtésért. 2021 nyarán 100 fő bevonásával valósítottuk meg, melynek során a szektorra adaptált stresszkezelési módszer bevezetésre kerül egy munkahelyen, ezáltal kis mintán próbáltuk ki, szűk résztvevői kör bevonásával.

A pilot projektben kérdőíves felmérést és helyszíni felmérést is végeztünk, valamint a munkavállalók 15%-val, a munkáltatók 50%-val készítettünk mélyinterjút. A mélyinterjú során a munkavállalók a saját szavaikkal mondhatták el a gondolataikat, tapasztalataikat a stresszt illetően, így még pontosabb információt kaphattunk a szektor sajátosságairól.
A pilot projektben megvalósítottunk egyéni információnyújtást a résztvevők részére a munkahelyi stresszel kapcsolatban online és a koronavírus járványhelyzet korlátozásait betartva személyes módon. Célzott telefonos szolgáltatásnyújtási lehetőséget alakítottunk ki a pilot projektben résztvevő munkavállalóknak.

A projekt keretében személyre és szervezetre szabott felmérésre is sor került, illetve megoldási javaslatokat készítünk (végleges Intézkedési terv, az Egyéni cselekvési terv).

Sikerült együttműködnünk egy magyarországi felsőoktatási intézménnyel. Megvalósítottuk a tervezett workshopokat, a stresszkezelési felelős oktatást és a szakmai konferenciát.

A projekt során történt felmérések alapján és a 4 dimenziós stressztérképnek köszönhetően kirajzolódtak olyan stresszfaktorok, amelyeket érdemes és javasolt is ismertetni a szektorban tevékenykedő munkáltatókkal és munkavállalókkal a jövőben. Ezen stresszfaktorok figyelembevételével készítettük el az Intézkedési és Egyéni cselekvési tervet. Ezek a munkáltatók és munkavállalók részére készített anyagok, azokat a fejlesztendő és fejleszthető területeket, javaslatokat, módosítási lehetőségeket és eszközöket foglalják össze, melyek által a munkáltatók és a munkavállalók növelni tudják a hatékonyságukat a stresszkezelésben, ezzel hozzájárulva a minőségi élet és munkahely létesítéséhez.

Az elkészült dokumentumok fejlesztési lehetőségeket, irányokat tartalmaznak a munkakörülmények javítására a munkavállalók továbbképzésére, a stresszfaktorok felismerésére és a stressz kezelésére vonatkozóan, valamint ajánlásokat fogalmaz meg a munkavállalók számára, mellyel képesek a felmerült stresszfaktorokat kezelni a munka és a magánélet egyensúlyát összehangolni.

A stratégia jövőbeli céljai:

  1. Általános szemléletformálás a stresszről és a stresszfaktorokról a munkavállalók és munkáltatók körében.
  2. Ismeretek szélesítése képzések, tanácsadások formájában, ahol a munkavállalók és munkáltatók is könnyebben hozzák magukkal összefüggésbe a szektorban, illetve a magánéletben tapasztalt, de nem feltétlen tudatosult stresszfaktorokat.
  3. Munkahelyi stresszkezelési felelősök képzésének támogatása.
  4. Ismeretterjesztő előadások a stressz mechanizmusának megismertetéséhez, és a hétköznapokban tapasztalható feszültség optimális felhasználásához és a stressz hatékony kezeléséhez alkalmazható eszközök átadásához (Intézkedési terv, az Egyéni cselekvési terv).

A stressz kezelésében, és megismerésében a munkavállalók és munkáltatók együttesen nagyobb hatékonysággal tudnak fellépni. Az érdekvédelmi szervezetek közreműködésével pedig a pályázat eredményei széles körben megismertethetőek, hozzájárulva ezzel a munkavállalók egészségéhez és a  minőségi munkahelyek megteremtéséhez a magyar önkormányzatoknál.

A pályázatban elkészült anyagok:

Nemzetközi kutatások MKKSZ-TÖOSZ kérdőív kiértékelés 2020_12

MKKSZ-TÖOSZ kérdőív kiértékelés 2020_12

Stresszmentes munkahelyek MKKSZ-TÖOSZ_Pilot projekt

Egyéni cselekvési terv_MKKSZ_TÖOSZ

Intézkedési terv_MKKSZ_TÖOSZ