A GINOP-5.3.5-18-2018-00083 azonosítószámú pályázat keretében megnyert  “Stresszmentes munkahelyek a magyar önkormányzatoknál” projekt célja, hogy javítsa a munkavállalók egészségét és a munkahelyi jóllétet, ami illeszkedik a magyar kormány, illetve az Európai Unió célkitűzéseihez.

A projekt három szervezet kezelésében van, a konzorcium tagja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete, aTelepülési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Fontanus Alapítvány.

Az eddigi munka során munkavállalói és munkáltatói kérdőíves felméréseket végeztünk a munkahelyi stresszel kapcsolatban. A kérdőíves felmérések célja az volt, hogy átlássuk a munkahelyi stresszfaktorokat feltérképezzük a stresszkörülményeket, illetve ez alapján kialakítsuk a Fontanus Kutatóközpont által kidolgozott módszert adaptálják az önkormányzati szektor részére.

A kutatási eredményekből tanulmány készült, a kérdőívek eredményeit összevetettük a Fontanus Kutatóközpont módszertanával, ez alapján készült el az önkormányzati szektorra adaptált stressz-megelőzési és kezelési módszertan. A továbbiakban javaslatokat fogalmazunk meg a munkáltatók számára olyan intézkedésekre, amelyekkel a munkahelyi körülményeket, a munkahelyi stresszhelyzetet javítani tudják. Emellett javaslatokat állítunk össze a munkavállalók számára is, amellyel egyénileg tudnak a helyzetükön javítani.

A projekt eredményeiről országos és megyei népszerűsítő rendezvények keretében kerülnek az önkormányzatok tájékozatatásra. Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyek részt fognak venni a pilot projekt megvalósításában, ott a kidolgozott módszertan a gyakorlatban kerül bevezetésre és megvizsgálásra. Ennek keretében legalább 100 fő önkormányzati alkalmazott kerül közvetlenül kapcsolatba a projekt keretében kialakított módszertannal.

Az eddigi tapasztalatok alapján a projekt eredményeként arra számítunk, hogy csökkenni fog a stresszből fakadó megbetegedések száma, a munkából való kiesések, táppénzes esetek száma, hogy javulni fog a szervezetek hatékonysága, illetve a munkahelyi körülmények. Ezáltal a munkáltatóknál költségcsökkenés érhető el, javulhat a munkahelyek közhangulata, illetve a stresszmentes munkahelyekre könnyebb lesz a munkaerő toborzása is.

A projektről: