Modern Tudomány

A Fontanus Tudományos Módszertani Kutató- és Oktatási Központ magánfenntartású kutatóintézet. A kutatások pályázati forrásokból és a Fontanus Közhasznú Alapítvány támogatásával valósulnak meg.

Kutatások és projektek középpontjában az ember fejlődése, az ember és a valóság kapcsolata áll. Mindezt különböző tudományterületek – mint például a filozófia, orvostudomány, nevelés- és sporttudomány  –  ismeretanyagának összekapcsolásával vizsgáljuk.

Célunk az egyéni és szervezeti fejlődés, fejlesztés elősegítése, ehhez innovatív eszközök (játékok, módszertanok, könyvek stb.) kidolgozása és elérhetővé tétele. A főbb vizsgálati területek olyan témákat ölelnek fel, mint az oktatás, oktatási módszertanok, a fejlődés mibenléte, játékelmélet, a tudattal összefüggő kutatások, testtudat, különböző mozgásformák, edzéselmélet, rehabilitáció és mások.