100 fő bevonásával indul a Pilot projekt a “Stresszmentes munkahelyek az IKT szektorban” című projektben, melyet a GINOP-5.3.5-18-2019-00112 azonosítószámú pályázat keretében a Fontanus Alapítvány a Távközlési Szakszervezettel közösen nyerte meg.

A pilot projektet megelőzően a már közel 1000 fővel végzett kérdőíves felmérés segítségével kimutattuk a szektorra jellemző stresszfaktorokat.

A kapott eredmények alapján módszertani elemzés készült, melyre azért volt szükség, hogy a projekt keretében a Fontanus 4 dimenziós stressztérképét minél pontosabban tudjuk a szektor sajátosságaihoz adaptálni. Mindezt azért, hogy hatékonyan megelőzhessük és kezelhessük a munkahelyi stresszt.

2021 első felében a pilot projektben további részletesebb kérdőíves felmérést, munkáltató és munkavállalói mélyinterjúkat, a munkahely tényleges fizikai felmérését végzünk.Emellett a kidolgozott módszertant bevezettük a pilotban résztvevő munkahelyeken. Továbbá a munkáltató humán kapacitásait kívánjuk képezni, oly módon, hogy munkahelyi stresszkezelési felelősöket készítünk fel a stresszkezelési módszertan és a szakmai tartalmak mélyebb ismeretére.

Ezen felül a pilot projektben résztvevők munkavállalók ismeretterjesztő anyagokon és workshopokon keresztül, illetve egyedi tanácsadás keretében ismerhetik meg a módszertan elemeit és a stresszkezelési eszközöket.