100 fő bevonásával indul a pilot projekt a “Stresszmentes munkahelyek az IKT szektorban” című projektben, melyet a GINOP-5.3.5-18-2019-00112 azonosítószámú pályázat keretében a Fontanus Alapítvány a Távközlési Szakszervezettel közösen nyert meg.

A pilot projektet megelőzően közel 1000 fővel végzett kérdőíves felmérés segítségével feltérképeztük a szektorra jellemző stresszfaktorokat. A kapott eredmények alapján módszertani elemzés készült, melyre azért volt szükség, hogy a projekt keretében a Fontanus 4 dimenziós stressztérképét minél pontosabban tudjuk a szektor sajátosságaihoz adaptálni. Mindezt azért, hogy hatékonyan megelőzhessük és kezelhessük a munkahelyi stresszt.

2021 első felében a pilot projektben további részletesebb kérdőíves felmérést, munkáltató és munkavállalói mélyinterjúkat, a munkahely tényleges fizikai felmérését végezzük. Továbbá a munkáltató humán kapacitásait kívánjuk képezni oly módon, hogy munkahelyi stresszkezelési felelősöket készítünk fel a stresszkezelési módszerek és a szakmai tartalmak mélyebb ismeretére.

Ezen felül a pilot projektben résztvevő munkavállalók ismeretterjesztő anyagokon és workshopokon keresztül, illetve egyedi tanácsadás keretében ismerhetik meg a módszereket és a stresszkezelési eszközöket.